pomegranate

pomegranate mazal u bracha luck blessing